Ziekteverzuim hoogste in 20 jaar, grote zorgen om uitval door stress en burn-outs 

(Bron: AD 19 januari 2023) Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid is vorig jaar opgelopen tot 4,8 procent. Dat is het hoogste percentage in twintig jaar. Het betekent concreet dat er van elke duizend werkdagen 48 werden verzuimd wegens ziekte. Met name het psychisch verzuim is 

Het aantal Nederlanders dat kampt met sombere gevoelens, stress en andere psychische klachten steeg in 2022 tot recordhoogte. Cijfers over Q1 2023 ontbreken nog, maar de verwachting is dat het aantal niet is gedaald. Van alle vrouwen van 12 jaar en ouder, zei 18 procent te kampen met psychische problemen, van de mannen gaf 12 procent dat aan. In beide gevallen was het percentage niet eerder zo hoog.

(Preventieve) inzet van deskundigen

Binnen Panthion en ViaMensa zien wij ook een duidelijke toename van (complexere) verzuimdossiers en een stijging van het ziektepercentage. Vanuit beide organisaties pleiten wij al jaren voor een preventieve aanpak : interventie bij dreigend verzuim, snelle inzet van coaching en psychologische ondersteuning en de inzet van een arbeidsdeskundige ruim voor het eerste ziektejaar. Op basis van onze ervaringen, blijkt dat deze preventieve aanpak uitval door ziekte kan voorkomen en/of uitval door ziekte sterk kan verkorten. Qua diensten, bieden wij oplossingen als:

– Preventieve inzet van een psycholoog bij dreigende uitval;
Begeleiding bij stress en burnout;
– Wandelcoaching in de buitenlucht;
Arbeidsdeskundige inzet rond de 8ste ziektemaand;
– Inzet van een casemanager om alle mogelijkheden te benutten bij bestaande verzuim casuïstiek en het ziekteverzuim te verlagen.

Wij sparren graag (kosteloos en vrijblijvend) met opdrachtgevers over onze (preventieve) oplossingen en mogelijkheden. Dit kan via 085-4018200, info@viamensa.nl of whatsapp business op onze homepage.

Jarenlange trend

Volgens Jurriaan Penders, bedrijfsarts, leidt de groei in het aantal mensen met psychische klachten tot een hoger ziekteverzuim. ,,Het is een jarenlange trend dat steeds meer mensen langdurig ziek thuis zitten”, zegt hij. ,,Dat komt niet alleen door werkdruk, maar ook de druk die mensen in de maatschappij voelen, als gevolg van stijgende rekeningen en polarisatie.”

Mensen die altijd goed functio­neer­den, vallen om of dreigen om te vallen. Ze raken overspan­nen en lopen het risico op een burn-out. Een werknemer met een burn-out is gemiddeld 279 dagen uit de roulatie. ,,Zowel kortdurend als langdurend verzuim vraagt van werkgevers en medewerkers om met elkaar in gesprek te gaan”. ,,Door samen vooruit te kijken naar wat er nodig is, vind je sneller en betere oplossingen. Een arbodienst kan een werkgever ondersteunen bij het voeren van deze gesprekken en het opstellen van een arbobeleid om verzuim te voorkomen.”

Volgens de beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB) moet er snel iets gebeuren of anders zit veel personeel straks overspannen thuis. ,,Bedrijfsartsen zien dagelijks de gevolgen van personeelstekorten en hoge werkdruk”, zei NVAB-voorzitter Boyd Thijssens afgelopen zomer nog. ,,Mensen die altijd goed functioneerden, vallen om of dreigen om te vallen. Ze raken overspannen en lopen het risico op een burn-out.”

Terugkeer van griep

Naast de aanhoudende stijging van het psychisch verzuim zorgde óók de terugkeer van de griep voor een flinke boost in het verzuim. In december leidde de huidige griepgolf tot vrijwel een verdubbeling van het aantal verzuimmeldingen door griepachtige klachten ten opzichte van de maand ervoor. En naar verwachting ligt het werkelijke verzuim nog veel hoger. Dat komt omdat een deel van de griepgolf samen met de kerstvakantie viel. Mensen die ziek zijn tijdens hun vakantie melden dit doorgaans niet bij hun werkgever.

In het geval van griep adviseren arbodiensten de werkgevers om te kijken naar maatregelen om de kans op besmetting op de werkvloer te beperken. ,,Denk aan wél of niet naar het werk komen met klachten, thuiswerken voor wie dat kan en in sommige gevallen het aanbieden van de griepprik aan werknemers in het najaar. Het positieve effect van een eenvoudige maatregel kan zeker in de huidige, krappe arbeidsmarkt groot zijn”, aldus Penders.

Onder andere regionale vervoerders kampen met een structureel ziekteverzuim, sommigen meer dan voor de coronacrisis, melden vervoerders Connexxion en Arriva. Ook restaurants, cafés en hotels hebben last van het grote aantal zieken in Nederland. Personeel is nog minder beschikbaar dan de afgelopen maanden al het geval was.

Impact van de griepgolf

De piek van het aantal verzuimmeldingen lag in de week voor de kerstvakantie. Toen was bij bijna 40 procent van de verzuimmeldingen griep de oorzaak. Voor elke 1000 werknemers waren er 78 nieuwe ziekmeldingen ten opzichte van 74 in november. ,,Het illustreert de impact die de huidige griepgolf heeft op werkend Nederland”, zegt Penders. ,,Normaal hebben vakantieperiodes een sterker dempend effect op het aantal ziekmeldingen. Deels omdat werknemers zich minder vaak ziek melden tijdens hun vakantie, deels omdat werkgevers meldingen soms pas later of niet doorgeven.”

De griepgolf was volgens Penders de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. ,,De emmer was eigenlijk al vol.

” Hoe het kan dat het verzuim hoger ligt dan tijdens de twee coronajaren? ,,Dat komt grotendeels door de preventieve maatregelen. We zaten thuis in lockdown te werken. Dan melden mensen zich doorgaans minder snel ziek.”

De griepepidemie lijkt na een piek weer wat teruggezakt. Afgelopen week bezochten 65 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten, meldt kennisinstituut Nivel. Een week eerder ging het nog om 103 op de 100.000 mensen.

Toen sprak het Nivel nog van een golf van ‘matige intensiteit‘, maar inmiddels zitten we weer op het niveau daaronder: ‘lage intensiteit‘. Van een griepepidemie wordt in de regel gesproken als een aantal weken achter elkaar meer dan 58 per 100.000 mensen naar de huisarts gaan met griepachtige klachten en bij een aanzienlijk deel ook daadwerkelijk het griepvirus (influenzavirus) wordt aangetroffen. Dat is het geval sinds ongeveer half december.

Afgelopen week werd bij 37 procent van de monsters die bij patiënten met griepachtige klachten werden afgenomen het influenzavirus gevonden. De overige patiënten dragen andere virussen bij zich, waaronder bijvoorbeeld het rhinovirus en het humaan metapneumovirus. Verder wordt ook nog steeds het coronavirus aangetroffen bij mensen die naar de huisarts gaan. De bevindingen van het Nivel geven een beeld van hoeveel griep er rondgaat in Nederland, maar volledig zijn de cijfers niet. Veel mensen zieken immers thuis uit van een griep of andere infectie en melden zich niet per se bij de huisarts.

De hoogste griepgolf van de afgelopen jaren was in 2018. Op het hoogtepunt van die epidemie meldden zich 172 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten bij de huisarts. Tijdens de coronapandemie ging er minder griep rond dan normaal is voor het winterseizoen, hoogstwaarschijnlijk vanwege maatregelen die contact tussen mensen beperkten. In de tien jaar voor de pandemie duurde een griepgolf gemiddeld dertien weken. De langste griepepidemie ooit gemeten in Nederland was die van de winter van 2014/2015. Deze duurde 21 weken.

Deel dit bericht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op HR gebied, openstaande vacatures en trainingen en workshops.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op HR gebied, openstaande vacatures en trainingen en workshops.

Alle HR Services onder één dak

Panthion

Reageert binnen een uur

Panthion
Hoi,
Waar kan ik je mee helpen?