Ziekteverzuim weer hoger: wat kan de werkgever doen?

Bron: PWnet.nl

Presenteïsme of verzuim: griepgolf houdt huis in Nederland

Personeelsmanagement

Het ziekteverzuim in Nederland neemt gestaag toe. Was het verzuimpercentage in 2016 nog 3,5 procent, vorig jaar was dat 4,2 procent. Vooral grote bedrijven trekken het gemiddelde omhoog: hier lag in 2018 het verzuim op 5 procent. Dat blijkt uit een analyse door arbodienstverlener ArboNed van de verzuimcijfers van 2018.

Bij mkb-bedrijven met maximaal 200 werknemers was het verzuim met 3,8 procent een stuk lager. In grote bedrijven zijn niet alleen meer mensen ziek, ook het aantal keren dat werknemers zich ziek melden, ligt hoger.

Lees ook: De MKB-verzuim-ontzorgverzekering

Kortdurend verzuim

Uit eerdere cijfers van ArboNed blijkt dat werkgevers gemiddeld zo’n 18 procent van hun verzuimkosten kwijt zijn aan zogenaamd kortdurend verzuim. Dat kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een flinke griepgolf, zoals Nederland ook begin 2018 kende en die volgens ArboNed grote invloed had op de toegenomen verzuimcijfers.

Lees ook: Zes stappen tegen een griepepidemie

Frequent kortdurend verzuim kan echter ook een signaal zijn dat er meer aan de hand is. Dat er sprake is van werkstress, een conflict op de werkvloer, onvrede over het werk of het salaris of problemen in het privéleven van de werknemer. Wanneer die problemen niet worden aangepakt, is de kans groot dat kortdurend verzuim een voorbode is voor langdurig verzuim.

Maatregelen tegen kort verzuim

Werkgevers kunnen de volgende maatregelen treffen om kortdurend ziekteverzuim tegen te gaan:

  • Ga het gesprek aan – Als een werknemer zich regelmatig en voor een korte duur ziek meldt, is het verstandig om een gesprek met hem aan te gaan en te achterhalen wat de oorzaken kunnen zijn. Soms kan een kleine aanpassing in het werk veel oplossen.
    Lees ook: Zo voer je een verzuimgesprek
  • Zorg voor een verzuimprotocol – De werkgever maakt het ziekteverzuimbeleid duidelijk inzichtelijk en bespreekt de regels voor verzuim in het bedrijf. Medewerkers die zich bijvoorbeeld ziek melden omdat hun kind ziek is, hebben feitelijk geen recht op loondoorbetaling tijdens ziekte omdat ze bij die reden niet zelf ziek zijn. Aan hen moet duidelijk gemaakt worden dat daar andere oplossingen voor zijn, zoals een vrije dag of eventueel calamiteitenverlof.
  • Voer controles uit – Als een werkgever het vermoeden heeft dat een werknemer onterecht verzuimt, dan kan de werkgever, leidinggevende of collega zich op de hoogte stellen door de werknemer op het verpleegadres te bezoeken. Hij kan ook een spoedcontrole aanvragen bij de arbodienst hoewel steeds meer arbodiensten dit middel schuwen. Zorg er echter voor dat alle mogelijkheden van controle zijn beschreven in het ziekteverzuimbeleid, zodat subjectieve handelswijzen voorkomen worden.
  • Verhoog de drempel – Ziek melden gaat over het algemeen gemakkelijk per sms, e-mail of via de partner. Het blijkt dat werknemers zich minder gemakkelijk ziek melden als zij dit persoonlijk moeten doen bij hun leidinggevende en als ze de taken en opdrachten moeten doorgeven die niet kunnen blijven liggen.
  • Stel wachtdagen in – Een werkgever kan bepalen om de eerste twee ziektedagen geen loon door te betalen.

Lees ook: Gezondheidsmanagement: wat is het en hoe boek je er succes mee?

Psychische klachten

Volgens ArboNed heeft een derde van het langdurige verzuim een psychische oorzaak. Ondanks alle aandacht voor stress en andere vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), neemt het aantal werknemers met burn-outklachten toe. De werkdruk wordt zwaarder en de autonomie in het werk minder. PSA  is de meest voorkomende beroepsziekte in ons land.

Lees ook: Psychische vermoeidheid: wat is de rol van HR?

Werknemers met psychische beroepsziekten, zoals overspannenheid/burn-out, depressie verzuimen gemiddeld 49 dagen meer dan werknemers zonder beroepsziekte.

Deel dit bericht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op HR gebied, openstaande vacatures en trainingen en workshops.

Panthion

Reageert binnen een uur

Panthion
Hoi,
Waar kan ik je mee helpen?