2017 – De veranderende arbeidsmarkt

Geplaatst op: 8 januari 2017

In 2017 is er enorm veel gebeurd op het gebied van employability, loopbaan en arbeidsmobiliteit. Duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, regie op je loopbaan komen als thema in toenemende mate terug binnen organisaties. De royale ontslagvergoedingen, een dienstverband voor het leven en ellenlange juridische procedures verdwijnen (gelukkig) langzaam maar zeker uit beeld. Toch zien we nog genoeg voorbeelden van organisaties waarbij er ‘buitensporige’ afspraken zijn vastgelegd in een sociaal plan. Waarbij een zogenaamde terugkeergarantie eerder regel is dan uitzondering.

Employability: de voordelen van goed gekwalificeerd personeel
Elke ondernemer moet daadkrachtig kunnen inspelen op actuele en toekomstige ontwikkelingen. Dat kan alleen met goed gemotiveerde medewerkers die hun vakkennis bijhouden en op meerdere plekken inzetbaar zijn. Medewerkers die daarnaast ook de ruimte hebben om intern door te groeien en hun potentieel ten volste kunnen benutten. Als dit van toepassing is voor jouw onderneming, is de employability goed geregeld. Vanuit strategisch oogpunt, is het van groot belang om inzicht te hebben en te houden op het ontwikkel potentieel van jouw medewerkers. Voor een voorbeeld van een totaal ongewenst (zeg maar rampzalig) scenario hoeven we niet ver te zoeken: de Belastingdienst. Bij de Belastingdienst kregen medewerkers bij vrijwillig vertrek een dusdanig goede regeling aangeboden, dat te veel goed gekwalificeerde mensen via de achterdeur naar buiten liepen. Een ambtenaar die twee maanden voor zijn pensionering stond, kon nog een vertrekpremie van bruto € 75.000 incasseren (lees hier het bijbehorende artikel). Het geeft in ieder geval de relevantie aan om strategisch te kijken naar het medewerkersbestand voordat je als organisatie medewerkers in beweging brengt. Over het algemeen bewegen de “beste”medewerkers als eerste vanwege hun potentie op de arbeidsmarkt. Dat hoeft geen probleem te zijn, zolang de zittende populatie courant genoeg is om de taken uit te blijven voeren. Grip op de employability van de huidige populatie is daarmee een randvoorwaarde binnen strategische personeelsplanning geworden. Data is daarbij definitief niet meer weg te denken.

Trends en ontwikkelingen in 2017/2018 Hieronder zijn 5 trends en ontwikkelingen neergezet die al gaande zijn en waarvan men verwacht dat deze in 2017 steeds belangrijker worden. (Bron: Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie)

Eén Afname van Sociale Plannen. Sociale plannen bevorderen inactiviteit en beperken de kans op door- en uitstroom. Dit wordt massaal onderkend door loopbaanadviseurs, coaches en arbeidsdeskundigen. Inmiddels dringt langzaam het besef door dat een sociaal plan geen recht is, maar iets dat past bij goed werkgeverschap. De vraag is of het werkelijk goed werkgeverschap is, wanneer sociale plannen weinig effect sorteren. De transitievergoeding is daarentegen wel degelijk een recht in tegenstelling tot een sociaal plan.

Twee Blended learning. Blended learning is een succesvolle mix van verschillende leer- of trainingsmethodes die in elkaar overgaan. Bijvoorbeeld de reguliere 1 op 1 overdracht in combinatie met een digitale leeromgeving. Dat zorgt voor een gevarieerde manier van kennisverwerving en kennisdeling, die goed aansluit bij persoonlijke leervoorkeuren. Het is juist de blended aanpak van communicatie, HR, loopbaaninstrumentarium en constante aandacht die bewustwording en beweging creëren. Het hoort in de genen van een organisatie te kruipen dat het goed (en veilig) is om bezig te zijn met je huidige en de toekomstige inzetbaarheid en de daarbij behorende kansen, opleidingen en alternatieven. Het is deze blended aanpak van offline en online instrumenten, constante prikkels in combinatie met structurele employability communicatie die meer bepalend worden voor succes dan het optuigen van een loopbaanportal. Een organisatie in beweging brengen is serieus werk.

Drie Behouden van talent. Nu de schaarste op de arbeidsmarkt en de arbeidsmarktactiviteit van werknemers toeneemt, is het behoud van talent weer essentieel. Medewerkers in beweging brengen betekent vaak dat de besten als eerste in beweging komen. Als werkgever moet je dus nadenken over hoe je deze personen aan jouw organisatie bindt. Persoonlijke ontwikkelpaden, talentmanagement en simpelweg aandacht en waardering zijn belangrijke ingrediënten om talent te (ver)binden.

Vier Blijvend focussen op jouw waarde op de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren waren werkgevers veel geld kwijt aan medewerkers die zichzelf jarenlang niet hadden ontwikkeld en die niet de stap naar buiten wilden of durfden te maken. Een belangrijke reden dat medewerkers bleven zitten is, omdat zij geen idee hebben hoe de arbeidsmarkt eruitziet. Waar mobiliteit eerder vooral intern gericht was en opgelost werd (vaak wordt meer dan de helft van de boventallige medewerkers intern herplaatst), worden werkgevers en sectoren nu steeds opener over de arbeidsmarktkansen van personen binnen èn buiten de eigen organisatie.

Vijf Automatiseren van jobsearch processen. Alhoewel wij de voorkeur blijven geven aan face to face contact in onze trajecten (niet alleen door de loopbaanadviseurs, maar door alle partijen die betrokken zijn in het kader van arbeidsmobiliteit), is jobhunting/jobsearching misschien wel een uitstervend beroep. Tools als Jobport, Jobdigger, JobXS en Jobfeed zijn daarin sneller en wellicht op termijn zelfs beter? Wanneer deze tools gekoppeld worden aan loopbaaninstrumenten, worden bij het invullen van het profiel van de kandidaat de actueel vragende werkgevers, intermediairs en openstaande vacatures zichtbaar en gematcht. Van een warme overdracht zal dan geen sprake meer zijn… Jobhunters kunnen nu en in de toekomst onderscheidend zijn door hun netwerk nog beter in te zetten en om vacatures “op te halen” voordat ze online komen.

Stilstand is achteruitgang Nieuwe technologieën, vormen van samenwerken en verdienmodellen: de kranten staan er bol van. De veranderingen gaan nu zo snel dat onze organisaties en werkvormen, die nog gericht zijn op het vinden van langdurig werkende oplossingen, steeds vaker vastlopen. Ga ik te ver door te benoemen dat er door technologische ontwikkelingen ook weer nieuwe kansen ontstaan? Dat het verdwijnen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd juist meer beweging brengt op de arbeidsmarkt? En misschien zelfs dat medewerkers (nog) meer en pro-actiever na moeten denken over hun waarde op de arbeidsmarkt… Stilstand is achteruitgang, dus blijf in ieder geval in beweging.

Laatste nieuws


Ouder nieuws

 • Reorganisatie, bestemming onbekend?

  Geplaatst op: 11 februari 2021

  COVID heeft, naast de impact op leefomgeving en gezondheid, grote invoed op economie en werkgelegenheid. Veel organisaties zijn mede door COVID genoodzaakt om in ...

 • Leerbudget: weten werknemers wel hoeveel euro’s ze jaarlijks hebben?

  Geplaatst op: 10 februari 2021

  Het antwoord is nee. Maar liefst 67% van de werknemers heeft geen idee wat de hoogte is van het persoonlijk ontwikkelbudget. Dit blijkt uit ...

 • Luisteren naar je dromen

  Geplaatst op: 28 januari 2021

  Bronvermelding: afbeelding uit "De jongen, de mol, de vos en het paard" geschreven door Charlie MackesyRoeland de Graaff heeft naar aanleiding van de tekst ...

 • Begeleiding van WW naar werk, ook voor ex-wethouders

  Geplaatst op: 15 januari 2021

  Wethouders haken massaal afArtikel van Hans Bekkers en Henk Bouwmans uit Binnenlands Bestuur (14-01-2021)In 2020 zijn 231 wethouders tijdelijk of definitief uit het college ...

 • Speedcoaching

  Geplaatst op: 12 januari 2021

  Door COVID-19 bevinden wij ons noodgedwongen in een nieuwe realiteit. Thuiswerken, zorg voor de kinderen, zorgen om ouders, minder sociale contacten, minder aandacht voor ...

 • Inzicht(elijk) krijgen (in €) welke verspillingsreductie of besparing er mogelijk is bij gericht beleid op duurzame inzetbaarheid?

  Geplaatst op: 15 december 2020

  Sinds kort werken Panthion B.V. en ViaMensa B.V. met een rekentool van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en TNO. Deze rekentool geeft direct ...

 • ‘Als je echt tot rust wil komen op vakantie, is het nodig om je werk soms te vergeten’

  Geplaatst op: 3 augustus 2020

  Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk. Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor ...

 • Gratis ontwikkeladviezen voor iedereen

  Geplaatst op: 21 juli 2020

  De arbeidsmarkt is door de coronacrisis enorm aan het veranderen. Banen veranderen, functies verdwijnen, maar óók nieuwe carrièrekansen ontstaan. Met een ontwikkeladvies (ter waarde ...

 • Een nieuwe baan door passende skills, niet door cv en diploma

  Geplaatst op: 13 juni 2020

  Bronvermelding: Dit volledige artikel komt uit het Financiële Dagblad: https://fd.nl/opinie/1347704/een-nieuwe-baan-door-passende-skills-niet-door-cv-en-diploma Simone Heidema en Nienke Meijer zijn verbonden aan De Buitenboordmotor, Mariëlle Lichtenberg is lid groepsdirectie ...

 • Regie op loopbaan

  Geplaatst op: 20 mei 2020

  Veel van onze opdrachtgevers lopen tegen enorme uitdagingen aan. De economische impact van Covid19 is voor bepaalde beroepen en branches enorm. Vanuit de vraag ...

 • Een beloning voor het harde werken..

  Geplaatst op: 20 mei 2020

  Vanuit ervaring -ik ben zelf vijftien jaar HR professional geweest- weet ik dat de "gemiddelde" HR adviseur het altijd druk heeft, maar eigenlijk te ...

 • Samen houden we de arbeidsmarkt in beweging..

  Geplaatst op: 14 mei 2020

  Er speelt zich een groot drama af op de arbeidsmarkt in de Coronacrisis. De werkzekerheid van veel medewerkers staat enorm onder druk en een ...

 • Het verschil willen maken..

  Geplaatst op: 13 mei 2020

  Rik Berghout (hierboven op foto) is oprichter en eigenaar van Panthion HR & Career Services B.V. Rik is afkomstig uit het HR vak en ...

 • HR en reorganisatie

  Geplaatst op: 31 maart 2020

  In deze roerige tijd komen werkgevers en werknemers soms voor moeilijke situaties te staan, waarbij alle overheidsmaatregelen (zoals deeltijd WW) niet altijd voldoende blijken. ...

 • Werkplezier staat niet op de agenda van de BV Nederland

  Geplaatst op: 22 november 2019

  Bron: https://www.hrpraktijk.nl/topics/duurzame-inzetbaarheid/nieuws/werkplezier-staat-niet-op-de-agenda-van-de-bv-nederland 22% van de werknemers in Nederland gaat dagelijks met tegenzin naar het werk. Dit is de belangrijkste uitkomst van ‘Het grote werkplezier onderzoek ...

 • Wanneer is een reintegratietraject tweede spoor volgens UWV op orde?

  Geplaatst op: 8 oktober 2019

  Bijna al onze opdrachtgevers krijgen regelmatig te maken met een langdurig zieke medewerker. Wanneer deze zieke medewerker niet meer kan terugkeren in het eigen ...

 • Loopbaanbegeleiding: win-win

  Geplaatst op: 7 augustus 2019

  De tijd dat een ambtenaar zijn hele werkende leven lang bij een organisatie in dienst blijft, ligt achter ons. Flexibiliteit is meer dan ooit ...

 • Commitment belangrijk bij mobiliteitsdienstverband

  Geplaatst op: 27 juni 2019

  Als werkgever wil je vanzelfsprekend goed voor je personeel zorgen. Ook voor de vertrekkende werknemers. Alle overheids- of onderwijsorganisaties zijn eigen risicodrager voor de ...

 • Ziekteverzuim weer hoger: wat kan de werkgever doen?

  Geplaatst op: 8 mei 2019

  Bron: PWnet.nl Personeelsmanagement Het ziekteverzuim in Nederland neemt gestaag toe. Was het verzuimpercentage in 2016 nog 3,5 procent, vorig jaar was dat 4,2 procent. Vooral grote ...

 • Employee experience: ruim een derde haalt geen voldoening uit werk

  Geplaatst op: 30 april 2019

  (bron: pwnet.nl) Personeelsmanagement Een op de tien Nederlandse werkenden haalt niet of nauwelijks voldoening uit zijn werk. Voor nog eens ruim een kwart is het fiftyfifty: ...

 • Mobiliteitsdienstverband

  Geplaatst op: 18 april 2019

  Een mobiliteitsdienstverband kan spelen als een medewerker en organisatie afscheid van elkaar willen nemen en outplacement onvoldoende financiële zekerheid biedt. Met een mobiliteitsdienstverband, treedt de ...

 • Ber Damen: ‘HR moet OO worden’

  Geplaatst op: 9 april 2019

  Met de huidige arbeidsmarkt is het aantrekken en behouden van talent extra belangrijk. Jongeren willen niet meer werken in een organisatie met een verouderde ...

 • Mobiliteitsdienstverband

  Geplaatst op: 3 november 2018

  Naast HR & loopbaan services, biedt Panthion -aan haar opdrachtgevers binnen de sectoren overheid en onderwijs- mobiliteitsdienstverbanden aan. Er is veel vraag naar deze ...

 • Panthion, uw partner voor HR search en interim

  Geplaatst op: 27 augustus 2018

  Na een daling van het aantal vacatures voor HR-professionals in het tweede en derde kwartaal van 2017, is het aantal in het vierde kwartaal ...

 • Hoe een loopbaancoach helpt bij de volgende stap

  Geplaatst op: 5 augustus 2018

  Marieke, een vrouw van 40 jaar. Al 15 jaar aan het werk binnen hetzelfde bedrijf. Een bedrijf in ontwikkeling. Na 15 jaar betekent dit ...

 • 5x absoluut doen bij outplacement

  Geplaatst op: 24 januari 2018

  Je komt tot de conclusie dat één van je collega’s (straks) niet meer past binnen jullie organisatie. Door een reorganisatie of door een mismatch ...

 • Duurzame inzetbaarheid

  Geplaatst op: 8 december 2017

  Wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk? In grote lijnen verwijst duurzame inzetbaarheid naar het vermogen van een werknemer om de kwaliteit van het werk tijdens ...

 • Burnout

  Geplaatst op: 8 december 2017

  Ben je young professional en opgebrand, dan is de zoektocht naar de juiste zorg lang en de behandeling kostbaar. De leeftijd waarop burn-outklachten zich voordoen, ...

 • Waar word je nou echt gelukkig van?

  Geplaatst op: 1 december 2017

  Stress en burn-out kunnen te wijten zijn aan een carrièrepad waar je – diep vanbinnen – niet gelukkig van wordt. Oprecht luisteren naar je ...

 • 2017 – Waarom outplacement werkt

  Geplaatst op: 8 september 2017

  Met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid wil de Overheid outplacement en van werk naar werk begeleiding stimuleren. Outplacement wordt door velen gezien als ...

 • 2017 – De veranderende arbeidsmarkt

  Geplaatst op: 8 januari 2017

  In 2017 is er enorm veel gebeurd op het gebied van employability, loopbaan en arbeidsmobiliteit. Duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, regie op je loopbaan komen als ...