Duurzame inzetbaarheid

Wat is er (voor jou) geregeld in jouw CAO?

Er wordt enorm veel geschreven en gesproken over duurzame inzetbaarheid. In de discussie over langer doorwerken zijn afgelopen jaren veel begrippen geïntroduceerd, zoals leeftijdsbewust personeelsbeleid, levensfasebeleid, active aging werkvermogen, vitaliteit, employability en duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid houdt feitelijk in dat een medewerker zowel nu als in de toekomst een diversiteit aan werkzaamheden en functies adequaat kan vervullen en in staat is om een succesvolle overstap te maken naar andere taken of een andere functie bij de eigen werkgever of elders.

Sturen op duurzame inzetbaarheid vraagt om een goede interactie tussen medewerkers en leidinggevenden.

Binnen Panthion, hèt loopbaanbureau krijgen we veel aanvragen binnen op het gebied van outplacement, spoor 2, coaching, duurzame inzetbaarheid en burn-out begeleiding. Vaak zijn dit individuele aanvragen die lopen via de, bij onze opdrachtgever werkende, HR professional. Sporadisch vindt dit plaats vanuit de regeling die hiervoor getroffen is binnen de cao. Dit, terwijl er binnen veel cao’s toch voorzieningen zijn getroffen voor duurzame inzetbaarheid. Op drie cao’s zoomen we kort in (bouw & infra, gemeenten en ziekenhuizen).

cao Ziekenhuizen
De cao kent een generatiebeleid. Het generatiebeleid is van toepassing op medewerkers die op of na 1 januari 2018 en voor 1 januari 2023 zestig jaar of ouder (zijn ge)worden. Medewerker en werkgever kunnen samen vaststellen wat de optimale ondergrens voor de werkbelasting en de functie van de medewerker is. Een variant die daarbij genoemd is, is het terugbrengen van de arbeidsduur met 20%, waarbij de werknemer een financiële tegemoetkoming van 10% krijgt. Dus 20% minder werken en 10% salaris inleveren. Om tijdens het dienstverband rekening te houden met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, kent de cao een regeling Persoonlijke Levensfase Beleid (PLB). Het doel van het Persoonlijke Levensfase Beleid is, de werknemer de mogelijkheid te geven een gespaard budget te gebruiken als zijn levensfase daartoe aanleiding geeft. Met de PLB uren wil men de duurzame inzetbaarheid van de werknemer vergroten.

Daarnaast wordt er gesproken over inzetbaarheid na het dienstverband. De zogenaamde activeringsregeling. Medewerkers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn en worden ontslagen (wegens reorganisatie of onbekwaamheid/ ongeschiktheid voor de functie) hebben recht op een activeringsbudget. Dit bedraagt ten minste € 5000,- bij een voltijd dienstverband

cao bouw & infra
Hierin wordt aangegeven dat iedere werknemer in de bouw & infra een individueel budget heeft. Duurzame Inzetbaarheid is één van de bestedingsdoelen van het individueel budget. Hierbij wordt het belang aangegeven van gezond en gemotiveerd blijven werken. Het volgen van extra opleidingen naar keuze is ook mogelijk. De werknemer is vrij in de besteding van zijn individueel budget. Voor een bouwplaats medewerker gaat het om 3,40% van het vast overeengekomen jaarloon (gemiddeld dus zo’n € 800,- per jaar). De verantwoordelijkheid om “fit for the job” te blijven en goed inzetbaar wordt bij de werknemer belegd. Volgens bouwendnederland.nl is het antwoord op de vraag “Wat moet de werknemer doen met het duurzaam-inzetbaarheidsbudget?” eenvoudig: investeren in zijn eigen duurzame inzetbaarheid.

cao Gemeenten
Duurzame inzetbaarheid en jezelf ontwikkelen zijn actuele en belangrijke thema’s binnen gemeenten. In de cao is hier echter vrij weinig over afgesproken. De werknemer heeft wel na iedere vijf dienstjaren recht op een loopbaanadvies. De werkgever wijst hiervoor een in- of externe deskundige aan die dit advies uitbrengt. Een budget wordt hier niet genoemd. Het arbeids- en organisatiefonds (a+o fonds) kent daarnaast een ontwikkelscan waar medewerkers bij de gemeenten kosteloos gebruik van kunnen maken. Daarmee lijkt de verantwoordelijkheid met name te zijn belegd bij het a+o fonds. Gemeenten kunnen in een lokaal overeen te komen sociaal plan nog wel mobiliteitsbevorderende voorzieningen beschikbaar stellen, maar deze worden niet specifiek benoemd.

Benieuwd naar jouw loopbaan potentie en/of mogelijkheden rond duurzame inzetbaarheid? Neem contact met ons op! De contactgegevens staan in het gele kader op deze pagina.

Meer weten?

Interesse in een van onze diensten? Wil je hierover verder praten? Neem contact met ons op of klik op één van de bijbehorende "producten" voor meer informatie.

Telefoon: +31(0)85-4018200

E-mail adres: info@panthion.nl

"Na ruim 16 jaar bij mijn vorige werkgever was het voor mij einde oefening en moest ik op zoek naar een nieuwe baan. Via internet ben ik bij Panthion terecht gekomen en bij het intakegesprek met mijn loopbaanadviseur was er gelijk een klik en een goed gevoel. De verdere begeleiding van mijn outplacement traject was fantastisch, ik kan niet anders zeggen. Duidelijke communicatie en afspraken, goed en vakkundig advies en begeleiding, aanstekelijk enthousiasme. De uitstekende begeleiding bij het schrijven van mijn brieven en de goede voorbereiding op sollicitatiegesprekken hebben mij enorm geholpen. De LinkedIn workshop was ook zeer leerzaam en waardevol. En na 5 maanden outplacement via Panthion heb ik een fantastische baan gevonden waar ik het ontzettend naar mijn zin heb. Al met al een enorme positieve ervaring!"

Claudia Winkelman

"Nadat ik in het najaar na meer dan 30 jaar vanwege een reorganisatie op straat kwam te staan heb ik Panthion bereid gevonden mij te helpen met de zoektocht naar een nieuwe baan. Al bij de eerste bijeenkomst had ik het gevoel dat ik een uitstekende keuze had gemaakt. Positief, realistisch en prikkelend waren de eerste ervaringen waarbij de loopbaanadviseur van Panthion mij op het goede pad zette. Na zo lang niet actief op de arbeidsmarkt te zijn geweest is wat hulp en coaching van groot belang. In 2 wekelijkse stappen heb ik mijn plannen vormgegeven en ben ik voorbereid op mijn volgende stap. Met heldere feedback, aanmoediging en deskundige adviezen heeft Panthion mij ondersteund. "

Mario Zeelenberg

Meer reviews lezen? Alle reviews

Bekijk meer opdrachtgevers