Wanneer is een reintegratietraject tweede spoor volgens UWV op orde?

Geplaatst op: 8 oktober 2019

Bijna al onze opdrachtgevers krijgen regelmatig te maken met een langdurig zieke medewerker. Wanneer deze zieke medewerker niet meer kan terugkeren in het eigen of aangepast werk, dient er uiterlijk binnen de eerste zes weken na de eerstejaarsevaluatie een tweede spoor traject opgestart te worden. Dan is het natuurlijk van belang dat dit op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Dit kan de werkgever zelf verzorgen, maar vaak kiest HR ervoor om dit gedeelte uit tebesteden. Dit om de kans op werkhervatting zo groot mogelijk te laten zijn.

Definitie tweede spoor door UWV
Volgens het UWV moet een re-integratie tweede spoor traject bestaan uit “een logisch samenhangende reeks van elkaar opvolgende, flankerende en/of overlappende activiteiten, die de afstand tussen het persoonsprofiel en het zoekprofiel van de werknemer zo snel en zo veel mogelijk opheft of verkleint”. (Zie werkwijzer #Poortwachter van #UWV: https://www.uwv.nl/werkgevers/images/werkwijzer-poortwachter.pdf)

Belangrijk: Het is wel van belang dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen het zoeken naar die ene droombaan en passende arbeid. Veel werknemers zien het tweede spoor als een outplacementtraject, terwijl het bij tweede spoor echt om passende arbeid gaat. 

Verschil persoonsprofiel en zoekprofiel
In het persoonsprofiel staat beschreven welke arbeidservaring opgedaan is, welke scholing en gevolgde cursussen zijn gevolgd, de ambities van de werknemer, voorkeuren en wensen, belemmeringen en de beperkingen met de persoonsgebonden kenmerken van de zieke medewerker. Het persoonsprofiel is de uitgangspositie van de zieke medewerker ten aanzien van de mogelijkheden om arbeid te vinden, krijgen en behouden. 

Middels de arbeidsmogelijkheden uit het persoonsprofiel wordt het zoekprofiel bepaald aan de hand van de arbeidsmogelijkheden, verwervingsmogelijkheden en hervattingsmogelijkheden op de actuele arbeidsmarkt. Hierbij wordt gelet op de uit het persoonsprofiel af te leiden arbeidsmogelijkheden van de werknemer, een opsomming van branches, functies en/of werkzaamheden waarbinnen en waarnaar met de meeste kans op succes dient te worden gezocht.

Reintegratie tweede spoor
Van belang is, dat de werkgever altijd verantwoordelijk blijft/is voor de re-integratie. Vanzelfsprekend is de gekozen re-integratiepartij ondersteunend aan de opdrachtgever en de werknemer. De uit te voeren re-integratieactiviteiten zijn sterk afhankelijk zijn van de functionele mogelijkheden van de medewerker (welke worden afgeleid uit het inzetbaarheidsprofiel en het arbeidsdeskundig onderzoek). De uitvoerder van het re-integratietraject stelt een plan van aanpak op. Hierbij wordt rekening gehouden met de door de bedrijfsarts afgegeven prognose. Het plan bevat de re-integratieactiviteiten en de tijdsplanning van het tweede spoor traject. Daarnaast bevat het plan een door de uitvoerder beredeneerd en onderbouwd zoekprofiel en een overzicht van de rapportagemomenten. Het is van belang dat de zieke medewerker instemt met het tweede spoor re-integratieplan. Hierdoor is de medewerker aan te spreken op zijn inspanningen en verplichtingen. Is de medewerker het oneens, dan kan er een deskundigenoordeel aangevraagd worden.

Tussentijdse afstemming
Van belang is -al dan niet onderbouwd met een schriftelijke terugkoppeling- dat er frequent afstemming plaatsvindt tussen de werkgever en de gekozen re-integratiepartij. Middels de evaluatie (rapportages) kan de werkgever de voortgang van de begeleiding volgen en indien nodig bijsturen. Zo kan er tijdig ingegrepen worden en mogelijk maatregelen getroffen worden indien de voortgang niet adequaat lijkt te zijn. Wanneer de benutbare mogelijkheden wijzigen dient de werkgever de uitvoerder op de hoogte te brengen.

Tijdspad tweede spoor
De aard, omvang en variatie van de re-integratiebelemmerende factoren bepalen de mate waarin een tweede spoortraject qua duur als ‘adequaat’ kan gelden. Ook wanneer een adequaat re-integratietraject is afgerond en de periode van loondoorbetalingsverplichting nog niet voorbij is, blijft de re-integratie-inspanningsverplichting van werkgever en werknemer onverminderd van kracht gelden.

Loonsanctie UWV
De loonsanctie kan door het UWV worden opgelegd aan een werkgever op grond van de Wet WIA, indien er met de re-integratie van een werknemer geen bevredigend resultaat is behaald en de werkgever zonder deugdelijke grond te weinig re-integratie-inspanningen heeft verricht. De loonsanctie houdt in dat de werkgever verplicht wordt het loon van de werknemer maximaal 52 weken langer door te betalen. Na de aanvraag van een uitkering op grond van de Wet WIA door de werknemer, toetst het UWV of het re-integratieverslag compleet is. Indien het verslag compleet is, volgt daarna een inhoudelijke toetsing van de re-integratie-inspanningen. Deze toetsing begint met een beoordeling van het met de re-integratie bereikte resultaat. Wanneer dit resultaat bevredigend is, dan zal geen loonsanctie volgen. 

Een bevredigend resultaat is bereikt wanneer de werknemer gekomen is tot een werkhervatting die min of meer aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden van de werknemer. Als geen bevredigend resultaat is behaald, dan toetst het UWV de re-integratie-inspanningen van de werkgever. Indien geen sprake is van voldoende re-integratie-inspanningen, maar de werkgever daarvoor een deugdelijke grond had, dan volgt geen loonsanctie. Er is in ieder geval sprake van een deugdelijke grond indien de werknemer geen resterende arbeidsmogelijkheden meer heeft. Wanneer er op enig moment geen volledige zekerheid bestaat over het voldoende zijn van de re-integratie-inspanningen, dan kan een werkgever het beste een deskundigenoordeel verzoeken bij het UWV. 

Contact
Wilt u sparren over de juiste aanpak voor spoor twee, of heeft u een casus waarbij ondersteuning gewenst is? Bel ons gerust vrijblijvend via 085-4018200 of Info@Panthion.nl

Laatste nieuws


Ouder nieuws

 • Reorganisatie, bestemming onbekend?

  Geplaatst op: 11 februari 2021

  COVID heeft, naast de impact op leefomgeving en gezondheid, grote invoed op economie en werkgelegenheid. Veel organisaties zijn mede door COVID genoodzaakt om in ...

 • Leerbudget: weten werknemers wel hoeveel euro’s ze jaarlijks hebben?

  Geplaatst op: 10 februari 2021

  Het antwoord is nee. Maar liefst 67% van de werknemers heeft geen idee wat de hoogte is van het persoonlijk ontwikkelbudget. Dit blijkt uit ...

 • Luisteren naar je dromen

  Geplaatst op: 28 januari 2021

  Bronvermelding: afbeelding uit "De jongen, de mol, de vos en het paard" geschreven door Charlie MackesyRoeland de Graaff heeft naar aanleiding van de tekst ...

 • Begeleiding van WW naar werk, ook voor ex-wethouders

  Geplaatst op: 15 januari 2021

  Wethouders haken massaal afArtikel van Hans Bekkers en Henk Bouwmans uit Binnenlands Bestuur (14-01-2021)In 2020 zijn 231 wethouders tijdelijk of definitief uit het college ...

 • Speedcoaching

  Geplaatst op: 12 januari 2021

  Door COVID-19 bevinden wij ons noodgedwongen in een nieuwe realiteit. Thuiswerken, zorg voor de kinderen, zorgen om ouders, minder sociale contacten, minder aandacht voor ...

 • Inzicht(elijk) krijgen (in €) welke verspillingsreductie of besparing er mogelijk is bij gericht beleid op duurzame inzetbaarheid?

  Geplaatst op: 15 december 2020

  Sinds kort werken Panthion B.V. en ViaMensa B.V. met een rekentool van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en TNO. Deze rekentool geeft direct ...

 • ‘Als je echt tot rust wil komen op vakantie, is het nodig om je werk soms te vergeten’

  Geplaatst op: 3 augustus 2020

  Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk. Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor ...

 • Gratis ontwikkeladviezen voor iedereen

  Geplaatst op: 21 juli 2020

  De arbeidsmarkt is door de coronacrisis enorm aan het veranderen. Banen veranderen, functies verdwijnen, maar óók nieuwe carrièrekansen ontstaan. Met een ontwikkeladvies (ter waarde ...

 • Een nieuwe baan door passende skills, niet door cv en diploma

  Geplaatst op: 13 juni 2020

  Bronvermelding: Dit volledige artikel komt uit het Financiële Dagblad: https://fd.nl/opinie/1347704/een-nieuwe-baan-door-passende-skills-niet-door-cv-en-diploma Simone Heidema en Nienke Meijer zijn verbonden aan De Buitenboordmotor, Mariëlle Lichtenberg is lid groepsdirectie ...

 • Regie op loopbaan

  Geplaatst op: 20 mei 2020

  Veel van onze opdrachtgevers lopen tegen enorme uitdagingen aan. De economische impact van Covid19 is voor bepaalde beroepen en branches enorm. Vanuit de vraag ...

 • Een beloning voor het harde werken..

  Geplaatst op: 20 mei 2020

  Vanuit ervaring -ik ben zelf vijftien jaar HR professional geweest- weet ik dat de "gemiddelde" HR adviseur het altijd druk heeft, maar eigenlijk te ...

 • Samen houden we de arbeidsmarkt in beweging..

  Geplaatst op: 14 mei 2020

  Er speelt zich een groot drama af op de arbeidsmarkt in de Coronacrisis. De werkzekerheid van veel medewerkers staat enorm onder druk en een ...

 • Het verschil willen maken..

  Geplaatst op: 13 mei 2020

  Rik Berghout (hierboven op foto) is oprichter en eigenaar van Panthion HR & Career Services B.V. Rik is afkomstig uit het HR vak en ...

 • HR en reorganisatie

  Geplaatst op: 31 maart 2020

  In deze roerige tijd komen werkgevers en werknemers soms voor moeilijke situaties te staan, waarbij alle overheidsmaatregelen (zoals deeltijd WW) niet altijd voldoende blijken. ...

 • Werkplezier staat niet op de agenda van de BV Nederland

  Geplaatst op: 22 november 2019

  Bron: https://www.hrpraktijk.nl/topics/duurzame-inzetbaarheid/nieuws/werkplezier-staat-niet-op-de-agenda-van-de-bv-nederland 22% van de werknemers in Nederland gaat dagelijks met tegenzin naar het werk. Dit is de belangrijkste uitkomst van ‘Het grote werkplezier onderzoek ...

 • Wanneer is een reintegratietraject tweede spoor volgens UWV op orde?

  Geplaatst op: 8 oktober 2019

  Bijna al onze opdrachtgevers krijgen regelmatig te maken met een langdurig zieke medewerker. Wanneer deze zieke medewerker niet meer kan terugkeren in het eigen ...

 • Loopbaanbegeleiding: win-win

  Geplaatst op: 7 augustus 2019

  De tijd dat een ambtenaar zijn hele werkende leven lang bij een organisatie in dienst blijft, ligt achter ons. Flexibiliteit is meer dan ooit ...

 • Commitment belangrijk bij mobiliteitsdienstverband

  Geplaatst op: 27 juni 2019

  Als werkgever wil je vanzelfsprekend goed voor je personeel zorgen. Ook voor de vertrekkende werknemers. Alle overheids- of onderwijsorganisaties zijn eigen risicodrager voor de ...

 • Ziekteverzuim weer hoger: wat kan de werkgever doen?

  Geplaatst op: 8 mei 2019

  Bron: PWnet.nl Personeelsmanagement Het ziekteverzuim in Nederland neemt gestaag toe. Was het verzuimpercentage in 2016 nog 3,5 procent, vorig jaar was dat 4,2 procent. Vooral grote ...

 • Employee experience: ruim een derde haalt geen voldoening uit werk

  Geplaatst op: 30 april 2019

  (bron: pwnet.nl) Personeelsmanagement Een op de tien Nederlandse werkenden haalt niet of nauwelijks voldoening uit zijn werk. Voor nog eens ruim een kwart is het fiftyfifty: ...

 • Mobiliteitsdienstverband

  Geplaatst op: 18 april 2019

  Een mobiliteitsdienstverband kan spelen als een medewerker en organisatie afscheid van elkaar willen nemen en outplacement onvoldoende financiële zekerheid biedt. Met een mobiliteitsdienstverband, treedt de ...

 • Ber Damen: ‘HR moet OO worden’

  Geplaatst op: 9 april 2019

  Met de huidige arbeidsmarkt is het aantrekken en behouden van talent extra belangrijk. Jongeren willen niet meer werken in een organisatie met een verouderde ...

 • Mobiliteitsdienstverband

  Geplaatst op: 3 november 2018

  Naast HR & loopbaan services, biedt Panthion -aan haar opdrachtgevers binnen de sectoren overheid en onderwijs- mobiliteitsdienstverbanden aan. Er is veel vraag naar deze ...

 • Panthion, uw partner voor HR search en interim

  Geplaatst op: 27 augustus 2018

  Na een daling van het aantal vacatures voor HR-professionals in het tweede en derde kwartaal van 2017, is het aantal in het vierde kwartaal ...

 • Hoe een loopbaancoach helpt bij de volgende stap

  Geplaatst op: 5 augustus 2018

  Marieke, een vrouw van 40 jaar. Al 15 jaar aan het werk binnen hetzelfde bedrijf. Een bedrijf in ontwikkeling. Na 15 jaar betekent dit ...

 • 5x absoluut doen bij outplacement

  Geplaatst op: 24 januari 2018

  Je komt tot de conclusie dat één van je collega’s (straks) niet meer past binnen jullie organisatie. Door een reorganisatie of door een mismatch ...

 • Duurzame inzetbaarheid

  Geplaatst op: 8 december 2017

  Wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk? In grote lijnen verwijst duurzame inzetbaarheid naar het vermogen van een werknemer om de kwaliteit van het werk tijdens ...

 • Burnout

  Geplaatst op: 8 december 2017

  Ben je young professional en opgebrand, dan is de zoektocht naar de juiste zorg lang en de behandeling kostbaar. De leeftijd waarop burn-outklachten zich voordoen, ...

 • Waar word je nou echt gelukkig van?

  Geplaatst op: 1 december 2017

  Stress en burn-out kunnen te wijten zijn aan een carrièrepad waar je – diep vanbinnen – niet gelukkig van wordt. Oprecht luisteren naar je ...

 • 2017 – Waarom outplacement werkt

  Geplaatst op: 8 september 2017

  Met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid wil de Overheid outplacement en van werk naar werk begeleiding stimuleren. Outplacement wordt door velen gezien als ...

 • 2017 – De veranderende arbeidsmarkt

  Geplaatst op: 8 januari 2017

  In 2017 is er enorm veel gebeurd op het gebied van employability, loopbaan en arbeidsmobiliteit. Duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, regie op je loopbaan komen als ...